Sandström – Svensktillverkade Badtunnor » Tillverkning

Kvalité och hantverksskicklighet

Se hur en badtunna blir till i tre steg hos Sandström.

Steg 1, Plastarbetet

Modellerna har Sandström Bad själv utvecklat och formarna är konstruerade i vår egen verkstad. Formarnas skick är grunden för ett lyckat slutresultat då formens yta avspeglar produktens slutfinnish. När formen är färdig tvättas och släppmedelbehandlas den och kan då användas för att seriegjuta badtunnor.

Formen gelcoateras med ett 0,6 mm tjockt gelcoatlager, som får härda. Efter härdning spurtas en blandning av glasfiber och polyester på gelcoaten. Glasfibern vägs för att rätt materialmängd ska erhållas. Sprutningen sker i två etapper, där plywood-förstärkningar och tunnans fötter läggs mellan etapperna.

När materialet härdat avformas produkten. Vid avformning blåses luft in mellan produkten och formen för att tunnan ska lossna ur formen, detta sker genom blåshål i formen. Ett ”födelsemärke” på ca 15 mm bildas (syns på stora bilden till höger) i detta moment. Dessa placeras strategiskt för att synas så lite som möjligt när tunnan väl är klar. Tunnorna slipas därefter och kontrolleras så inget fel uppstått i processen.

Gelcoat sprutas över den noggrant rengjorda gjutformen. Kort där efter gjuts glasfiber över formen.

Tunnorna behöver härda efter att glasfibern lagts på. Dom får en paus inför nästa arbetsmoment.

Härdad badtunna. Överflödig glasfiber kapas bort och kanten slipas till.

Steg 2, Tillbehören byggs

Botten, panelen och kaminskyddet byggs i snickeriet. Botten består av en 10 mm laminerad plywood av gran. Panelen byggs av 22×95 mm brunt tryckimpregnerat trallvirke som kapas och monteras ihop till paneler. Kaminskyddet byggs i serier för att effektiviteten och kvalitéten ska vara god.

Steg 3, Slutmontering, kontroll och paketering

När tunnan är färdiggjuten är det dags att montera kamin, kaminskydd och bottenventil. Kaminen monteras ca 40 mm ovanför tunnans kant, för att inte vatten ska kunna rinna in i kaminen vid överfyllning av tunnan. Bottenventilens inre del limmas och skruvas fast i tunnan. Kaminskyddet monteras på kaminen. I de fall tunnan ska ha panel monteras den på nu.

Därefter städas tunnan ur och en slutkontroll utförs. Sedan packas bottenventilens yttre del, det rostfria rökröret och locket till kaminen i tunnan. Sist placeras tunnan på en pall, och plastas in för att vara skyddad under lagring och/eller transport.

Kaminen lyfts in och monteras fast.

Träpanel monteras på den snart färdiga tunnan.

Färdig tunna rullas ut för paketering och transport till slutkund eller återförsäljare.


 
wenlink.comվر,
wenlink.comվѾرգڳ wenlink.comһڼ
the domain for salewenlink.com