När du får din tunna glöm inte att avlägsna skyddsplasten från rökrören, så det inte bränner fast. Tänk också på att sätta rören rätt väg, de ska sitta med ”kragen” upp!