Tips på hur du utför gelcoatreparationer.

 

Ett laminat på båten  eller badtunnan är uppbyggd av Gelcoat, ( det yttersta färgskiktet) samt ett bakomliggande glasfiberarmerat plastlaminat som ger styrkan.

Om man skadar gelcoatskiktet så kan det ofta repareras med gott resultat om man gör rätt.

Lämpliga verktyg m.m.

Sandpapper korn 100, ev slipmaskin, fräs.

Spackel i rätt kulör.

Härdare

Japanspackel

Skiva att blanda spackel+ härdare på.

Våtslippapper korn 400 samt korn 800

Ev. värmepistol eller liknande

Aceton för rengöring

Polermedel ( Tex. Autosol kromglans)

Trassel

Polermaskin

 

Om laminatet är intakt och det bara är gelcoatytan som är skadad:

1. Se till att det är torrt och gärna rumstemperatur vid lagningstillfället. (Fukt neutraliserar härdare vilket hindrar spacklet från att härda ut.)

2. Slipa upp skadan noggrant. Använd lämplig slipmaskin, fräs eller endast sandpapper beroende på skadans storlek och art. Syftet här är att slipa bort skadad gelcoat samt att ge det nya spacklet god vidhäftning.

3. Blanda ca 2% härdare noggrant i spacklet. Blanda inte mer än du tänker använda för tillfället. Fyll skadan med gelcoatspackel.

4. Låt härda. Genom att försiktig använda en värmepistol eller liknande kan härdtiden kortas väsentligt. Se till att inte värma mer än att det känns ”ljummet”. Prova med att känna med handen mellan värmekällan och spacklet.

5. Efter härdning så skall spacklet slipas. Börja med ex. korn 100 eller finare. Här får man slipa lite med känsla. Eftersom spacklet krymper något kan det vara nödvändigt att spackla på fler gånger. Ett bra hjälpmedel kan ofta vara att använda sig av en slipkloss för att rikta ytan vid slipningen.

6. Byt till finare slippapper, lämpligen våtslip korn 400 därefter korn 800. När ytan

känns slät och tidigare sliprepor är borta, så kan lagningen poleras blank med polermedel, förslagsvis Autosol kromglans. Små lagningar kan handpoleras, medan större kan behöva polermaskin.

Tänk på att polera försiktigt om polermaskin används eftersom det lätt blir för varmt vilket skadar gelcoatytan/spacklet. Om lagningen blev bra kan den lämpligen skyddas med lite vax ( typ bilvax eller båtvax).

 

OBS ! Tänk på att härdare är frätande och kan självantända ! Förvara alltid den alltid skyddad från sol samt andra värmekällor i godkända kärl. Exempelvis så är glasburkar med plåtlock inte tillåtet eftersom härdaren kan reagera med metallen i locket.