Är det svårt att tända pga vindar eller annat, så plocka av skorstenen, lägg kaminlocket över rökrörsöppningen och tänd på långt inne i kaminen, då är det lätt att få fyr! När det sedan brinner bra, montera på röret igen och använd locket till draglucka. För bäst och snabbast uppvärmning, elda med torr ved och elda rejält, pyrelda inte .