Behöver man inte leda bort vattnet från tunnan efter badet, så släpper man bara vattnet rätt ut .Vill man leda bort vattnet så använder man den medföljande vinkeln och ansluter den till ett rör eller en slang. Vinkeln kan vinklas åt vilket håll som helst. Rörets ytterdimension ska vara 32 mm.   Här finns en bild på bottenventilen om man funderar på hur den ser ut.