Vi stänger produktionen helt mellan jul & nyår och har begränsad bemanning på kontoret.

De flesta finns på plats den 2 januari igen.