Tänk på att se till att alla slangar till och från reningsverket är tömda nu när kylan kommer, så slipper reningsverket frysa sönder!